Choose your region and find doctors near you.

Select a procedure: I WILL PAY PRIVATELYCompare prices and check the reviews I HAVE A REFERRAL NOTE ISSUED BY EOPYYChoose a diagnostic center

Find a doctor specialized in..

Χρησιμοποίησε τα φίλτρα για να βρεις τον πιο εξειδικευμένο γιατρό για σένα!

top doctor badge

Valavanis Konstantinos

16

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας - Ψυχοθεραπευτής Marousi

View the map
SPECIALTY Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας - Ψυχοθεραπευτής
EXPERTISE Anxiety Disorders Clinical hypnotherapy Cognitive Behavioural Psychotherapy
CAMPAIGNS Δωρεάν η 1η αναγνωριστική επίσκεψη
9.9
is the average of patient ratings
25
patients suggest the specialist

Description

Ο Βαλαβάνης Κωνσταντίνος (MSc, BSc, Pg.Pd, Pg.d.), κάτοχος πτυχίου με άριστα στην Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική (BSc, First Class Hons, Psychology and Counselling) από το University of Teesside, UK και μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης με άριστα στην Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία (MSc, First Class, Clinical and Community Psychology) από το University of East London, UK, παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχοθεραπείας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του βραβεύτηκε δύο φορές για την ακαδημαική του επίδοση και συνέπεια (Consistent Academic Performance Award, BSc (Hons) Psychology and Counselling), ενώ παράλληλα έλαβε και αντίστοιχη υποτροφία (Scholarship, BSc (Hons) Psychology and Counselling). Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού επαγγελματικού διπλώματος εξειδίκευσης στην Κλινική Ύπνωση και τη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία (Κλινικός Υπνοθεραπευτής – Ψυχοθεραπευτής, (Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής), πιστοποιημένο από το GHSC (General Hypnotherapy Standards Council), ενώ του έχει απονεμηθεί και δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος στη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ειδίκευση στην ανάλυση του προφορικού λόγου και συγκεκριμένα των αφηγήσεων των ομιλητών. Ακόμα, κατά τη διάρκεια της μεταπτυχιακής του ειδίκευσης στην Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία συμπλήρωσε 200 ώρες πρακτικής άσκησης και εποπτείας στη Γνωσιακή - Συμπεριφορική θεραπεία (Portfolio - CBT). Επίσης, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία διετή κύκλο επαγγελματικής μετεκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία Gestalt / Μορφολογική Θεραπεία (Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας Gestalt, Αθήνα), παρακολουθώντας ταυτόχρονα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και εποπτείας στην Εταιρεία Ψυχολογικής Υποστήριξης και Θεραπείας (Ε.Ψ.Υ.ΘΕ.). Κατ’ ακολουθίαν, έχει λάβει μέρος σε πλήθος σεμιναρίων σε σχέση με την ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Σήμερα, διδάσκει στον εκπαιδευτικό όμιλο City Unity τα μαθήματα της ψυχοπαθολογίας και της ψυχολογίας αποκατάστασης, διατηρώντας παράλληλα το ιδιωτικό του γραφείο παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχοθεραπείας στο Μαρούσι. Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, κατανόησης, άνευ όρων αποδοχής και σεβασμού παρέχονται μια σειρά υπηρεσιών, όπως αντιμετώπιση άγχους, κατάθλιψης, κρίσεων πανικού, αγοραφοβίας, ειδικών φοβιών, κοινωνικής φοβίας. Επίσης, υπάρχουν ειδικές παρεμβάσεις για τη θεραπεία της παχυσαρκίας, τη διακοπή καπνίσματος, την αντιμετώπιση της αϋπνίας, τη διαχείριση πόνου, την αντιμετώπιση των σωματικών προβλημάτων, τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, τη διαχείριση του θυμού, τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, τη διαχείριση των συγκρούσεων, την ανάπτυξη της διεκδικητικότητας και την επίτευξη αυτογνωσίας. Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής διαδικτυακών συνεδριών μέσω της εφαρμογής skype. Tέλος, υπάρχει συνεργασία με ψυχίατρο σε περίπτωση που χρειαστεί παραπομπή ή περαιτέρω ψυχιατρική εκτίμηση του θεραπευόμενου, καθώς και σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η λήψη φαρμακευτικής αγωγής.

more

Office photos

free online rantevou
The online appointment service is offered for free! You are only charged with the health scientist's price.

Services

2

Select the medical service you want

Anxiety and Stress
40 € ανά συνεδρία. Διαρκεί 1 ώρα και περισσότερο.

Μέθοδος Θεραπείας: Γνωσιακή - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, Κλινική Ύπνωση - Κλινική Ψυχοθεραπεία, Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία με έμφαση στο Mindfulness, Ψυχοθεραπεία Gestalt. Η ΓΣΘ εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το άτομο ερμηνεύει και αντιλαμβάνεται τα ποικίλα εσωτερικά (π.χ. σωματικές αισθήσεις) και εξωτερικά ερεθίσματα, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ορθολογικού και ρεαλιστικού τρόπου αντιμετώπισης των διάφορων καταστάσεων που προξενούν στο άτομο αρνητικές σκέψεις και ως εκ τούτου δυσφορικά συναισθήματα και σωματικές αντιδράσεις και δυσλειτουργικές συμπεριφορές. Στόχος της σύγχρονης κλινικής υπνοθεραπείας είναι η κινητοποίηση των εσωτερικών δυνατοτήτων του θεραπευόμενου και η ανάδειξη των πηγών γνώσης και δύναμης που διαθέτει, ώστε να αναπλαισιώσει συναισθήματα που δημιουργήθηκαν σε πρώιμη ηλικία. Δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση του ελέγχου των αρνητικών σκέψεων, την εκπαίδευση στη χαλάρωση, σε τεχνικές αναπνοής και στη σταδιακή έκθεση του θεραπευόμενου στις αγχογόνες καταστάσεις.

Valid for: Stratigou Lekka 10, Marousi, Attica
BOOK AN APPOINTMENT
Depression
40 € ανά συνεδρία. Διαρκεί 1 ώρα και περισσότερο.

Μέθοδος θεραπείας: Γνωσιακή - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT). Στόχος της ΓΣΨ είναι η αποκατάσταση της λογικής και ρεαλιστικής ερμηνείας των διάφορων ερεθισμάτων που προκαλούν στο άτομο καταθλιπτικά συμπτώματα. Ταυτόχρονα, μέσω ενός συνεργατικού τρόπου καθορίζεται ένα συμπεριφορικό πλάνο άμεσης ενεργοποίησης και κινητοποίησης του θεραπευόμενου που στοχεύει στη σταδιακή ανάληψη δράσης. Ενισχυτικά, η κλινική ύπνωση μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα ως προς την άμεση κινητοποίηση του ατόμου, καθώς και ως προς την αναπλαισίωση συναισθημάτων που κωδικοποιήθηκαν σε πρώιμη ηλικία. Τέλος, χρησιμοποιούνται και στοιχεία της Ψυχοθεραπείας Gestalt που στοχεύει στην αύξηση της επίγνωσης του ατόμου.

Valid for: Stratigou Lekka 10, Marousi, Attica
BOOK AN APPOINTMENT
Panic attacks
40 € ανά συνεδρία. Διαρκεί 1 ώρα και περισσότερο.

Μέθοδος θεραπείας: Γνωσιακή - Συμμπεριφορική Θεραπεία (Cognitive Behavioural Therapy / CBT). Στόχος της ΓΣΘ είναι να μπορέσει το άτομο να αποκαταστήσει το διαστρεβλωμένο και αρνητικό τρόπο ερμηνείας των διάφορων ερεθισμάτων και να οδηγηθεί σταδιακά στην ανάληψη μιας σειράς συμπεριφορών που θα το βοηθήσουν να απαλλαγεί από τις κρίσεις πανικού. Η Κλινική Υπνοθεραπεία με τη σειρά της μπορεί να επιτελέσει καταλυτικά στην εκπαίδευση του ατόμου στη χαλάρωση, στον έλεγχο της αναπνοής, στην αλλαγή της εστίασης της προσοχής, ενώ μπορεί και να συνδράμει στην εξάλειψη της βαθύτερης αιτίας που προκαλεί την κρίση πανικού. Τέλος, στοιχεία από τη ψυχοθεραπεία Gestalt δύνανται να βοηθήσουν το άτομο να αναπτύξει σταδιακά την επίγνωση του και να κατανοήσει καλύτερα το πώς μπορεί να προσαρμόζεται λειτουργικά στις διάφορες καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.

Valid for: Stratigou Lekka 10, Marousi, Attica
BOOK AN APPOINTMENT

Suggestions

300 €
10 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
From 04/02/2019 to 04/02/2019
Includes: Απλή συνεδρία, Ατομικές συνεδρίες ενηλίκων, Ψυχοθεραπεία ενηλίκων , Συνεδρία υπνοθεραπείας, Κλινική υπνοθεραπεία

10 Ατομικές Συνεδρίες (περιλαμβάνουν τη λήψη ιστορικού για την εκτίμηση της περίπτωσης, την ανάλυση του προβλήματος σε συμπεριφορικό, γνωσιακό, συναισθηματικό, σωματικό επίπεδο και την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου βάσει των ιδιαίτερων αναγκών του θεραπευόμενου). Η εξόφληση των χρημάτων μπορεί να γίνεται ανά συνεδρία, τμηματικά ή εφάπαξ.

Valid for: Stratigou Lekka 10, Marousi
PURCHASE OF A PROPOSAL
450 €
15 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΝΩΣΗΣ
From 04/02/2019 to 04/02/2019
Includes: Συνεδρία υπνοθεραπείας, Κλινική υπνοθεραπεία, Απλή συνεδρία, Ατομικές συνεδρίες ενηλίκων, Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

15 συνεδρίες κλινικής ύπνωσης - ψυχοθεραπείας (περιλαμβάνουν την λήψη ιστορικού, την εισαγωγή στη διαδικασία της ύπνωσης μέσω των κατάλληλων επαγωγών και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω των ειδικά διαμορφωμένων συνεδριών). Η εξόφληση των χρημάτων μπορεί να γίνεται ανά συνεδρία, τμηματικά ή εφάπαξ.

Valid for: Stratigou Lekka 10, Marousi
PURCHASE OF A PROPOSAL
120 €
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
From 04/02/2019 to 04/02/2019
Includes: Απλή συνεδρία, Συνεδρία υπνοθεραπείας, Ατομικές συνεδρίες ενηλίκων, Ψυχοθεραπεία ενηλίκων , Κλινική υπνοθεραπεία

2 συνεδρίες μέσω της κλινικής ύπνωσης – βιοθυμικής ψυχοθεραπείας

Valid for: Stratigou Lekka 10, Marousi
PURCHASE OF A PROPOSAL
20 €
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ ΑΝΕΡΓΟΙ
From 04/02/2019 to 04/02/2019
Includes: Ειδικό κόστος επίσκεψης για ΑΜΕΑ - ανέργους - φοιτητές, Ατομικές συνεδρίες ενηλίκων, Απλή συνεδρία, Ψυχοθεραπεία ενηλίκων , Συνεδρία υπνοθεραπείας, Κλινική υπνοθεραπεία

Ατομική συνεδρία για φοιτητές ή ανέργους

Valid for: Stratigou Lekka 10, Marousi
PURCHASE OF A PROPOSAL
240 €
8 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΝΩΣΗΣ - ΑΜΕΣΗΣ ΒΙΟΘΥΜΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
From 04/02/2019 to 04/02/2019
Includes: Απλή συνεδρία, Συνεδρία υπνοθεραπείας, Κλινική υπνοθεραπεία, Ειδικό κόστος επίσκεψης για ΑΜΕΑ - ανέργους - φοιτητές, Ατομικές συνεδρίες ενηλίκων, Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Περιλαμβάνει 8 συνεδρίες κλινικής ύπνωσης - ψυχοθεραπείας (περιλαμβάνουν την λήψη ιστορικού, την εισαγωγή στη διαδικασία της ύπνωσης μέσω των κατάλληλων επαγωγών και την άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω των ειδικά διαμορφωμένων συνεδριών). Η εξόφληση των χρημάτων μπορεί να γίνεται ανά συνεδρία, τμηματικά ή εφάπαξ.

Valid for: Stratigou Lekka 10, Marousi
PURCHASE OF A PROPOSAL
400 €
10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ – ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ / ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ
From 04/02/2019 to 04/02/2019
Includes: Απλή συνεδρία, Συμβουλευτική ζεύγους, Θεραπεία Ζεύγους και Συμβουλευτική , Ειδικό κόστος επίσκεψης για ΑΜΕΑ - ανέργους - φοιτητές, Ατομικές συνεδρίες ενηλίκων, Ψυχοθεραπεία ενηλίκων , Συνεδρία υπνοθεραπείας, Κλινική υπνοθεραπεία

Περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού για την εκτίμηση της περίπτωσης, την ανάλυση των προβλημάτων και των διαπροσωπικών θεμάτων και δυσκολιών σε γνωσιακό, συναισθηματικό, σωματικό επίπεδο και συμπεριφορικό επίπεδο, τη βελτίωση της επικοινωνίας, τη βελτίωση του συναισθηματικού κλίματος της σχέσης την εκπαίδευση για την εύρεση λύσεως και την κατάρτιση ενός συγκεκριμένου θεραπευτικού πλάνου βάσει των ιδιαίτερων αναγκών του ζευγαριού. Η εξόφληση των χρημάτων μπορεί να γίνεται ανά συνεδρία, τμηματικά ή εφάπαξ.

Valid for: Stratigou Lekka 10, Marousi
PURCHASE OF A PROPOSAL

CV - Valavanis Konstantinos

STUDIES
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα εξειδίκευσης στην Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία με διάκριση (MSc with Distinction in Clinical and Community Psychology), University of East London, UK
 • Πτυχιούχος με άριστα στην Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική (ΒSc with First Class Honours in Psychology and Counselling), University of Teesside, UK
 • Μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (Cognitive Behavioural Therapy / CBT) και τη Συμβουλευτική (Counselling), Διεθνές Κέντρο Ψυχοθεραπείας Αλυπία
 • Δίπλωμα κατάρτισης και εξειδίκευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT) των Αγχωδών Διαταραχών, Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας (ΔΔΕΕΨΥ), Αθήνα
 • Διετής Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία Gestalt (Μορφολογική Ψυχοθεραπεία), Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας Gestalt, Αθήνα
 • Επαγγελματικό Δίπλωμα εξειδίκευσης στην Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία (Πιστοποιημένος Κλινικός Υπνοθεραπευτής / Certified Hypnotherapist, C.Ht. - Clinical Hypnotherapy / Psychotherapy), πιστοποιημένο από το General Hypnotherapy Standards Council (GHSC), Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής, Αθήνα
 • Πιστοποιημένος κλινικός υπνοθεραπευτής στη διακοπή καπνίσματος (Certified Smoking Cessation Practitioner - American Hypnosis Association, Sussex Hypnotherapy Centre) και στην αντιμετώπιση του άγχους και των φοβιών (Certified Specialist in hypnosis for Anxieties and Fears - American Hypnosis Association)
 • Επαγγελματική μετεκπαίδευση στο Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό – NLP (Πιστοποιημένος / Certified NLP Practitioner), εγκεκριμένη από το American Board of Neurolinguistic Programming (ABNLP), American Hypnosis Association
 • Δίπλωμα ανώτερης πρακτικής με διάκριση στο Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό – NLP (NLP Master Practitioner with Distinction) αναγνωρισμένο από το International Association of NLP Coaches (IANLPC), The Centre of Excellence
 • Eκπαίδευση στην Ερικσονιακή κλινική ύπνωση – Ericksonian Hypnotherapy (Sussex Hypnotherapy Centre), στο νευρογλωσσικό προγραμματισμό (Scottish Academy of Neuro-Linguistic Programming,), στο Mindfulness (The Academy of Modern Applied Psychology) και στο CBT Coaching (Coaching βασισμένο στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία), αναγνωρισμένο από το Integrative Wellness Coaching Association (IWCA international)
 • Επαγγελματικό Δίπλωμα στην Τεχνική Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (Emotional Freedom Technique – EFT), πιστοποιημένο από την CTTA (Complementary Therapists Accredited Association), The Kew Training Academy Ltd
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Γλωσσολογία (MSc in Linguistics), Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Πτυχίο Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία (BA Honours in Philology, with a specialization in Linguistics), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
WORKING EXPERIENCE
 • Ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχοθεραπείας (ασχολείται με παθήσεις όπως: Άγχος, Κατάθλιψη, Φοβίες, Κρίσεις Πανικού, Αγοραφοβία, Κοινωνική Φοβία, Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή, Διακοπή Καπνίσματος, Παχυσαρκία, Ψυχοσωματικά, Διαχείριση Πόνου, Συμβουλευτική και Θεραπεία Ζεύγους, Διαχείριση Θυμού, Διαπροσωπικές Δυσκολίες, Θέματα Αυτοεκτίμησης και Αυτοπεποίθησης, Εκπαίδευση στη Διεκδικητική Συμπεριφορά, Εκπαίδευση στην Εύρεση Λύσης)
 • Ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής και εποπτείας στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT), MSc Clinical and Community Psychology, University of East London
 • 150 ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT), Δίπλωμα στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία με διάκριση (Diploma in Cognitive Behavioural Therapy with Distinction), αναγνωρισμένο από την Ένωση Συμπληρωματικής και Εναλλακτικής Ιατρικής (Complementary Medical Association) και τη Διεθνή Ένωση Ολιστικών Θεραπειών (International Association of Holistic Therapies), The Centre of Excellence
 • Διδασκαλία Ψυχολογίας, Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης και εποπτείας στην Εταιρεία Ψυχολογικής Υποστήριξης και Θεραπείας (Ε.Ψ.Υ.ΘΕ.), Πειραιάς
ORGANISATIONS MEMBER
 • Βρετανικός Σύλλογος Ψυχολόγων (British Psychological Society – BPS)
 • Αμερικανικός Σύλλογος Ψυχολόγων (American Psychological Association – APA)
 • Επαγγελματικό μέλος (Professional Member) της Αμερικανικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (American Counseling Association – ACA)
 • Διεθνής Ένωση Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (International Association of Applied Psychology – IAAP)
 •  Διεθνής Ένωση Κλινικής Ύπνωσης – Πιστοποιημένος Κλινικός Υπνοθεραπευτής (C.Ht. / International Hypnosis Association - IHA)
 • Επαγγελματικό μέλος (Professional member) της Αμερικανικής Ένωσης Κλινικής Ύπνωσης (American Hypnosis Association – AHA)
 • Διεθνής Ένωση Ολιστικών Θεραπειών (International Association of Holistic Therapies – IAHT)
 • Επαγγελματικό μέλος (Professional Member) της Ένωσης Επαγγελματιών Κλινικών Υπνοθεραπευτών (Professional Hypnotherapy Practitioners Association - PHPA)
PARTICIPATION IN CONFERENCES
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: « Βραχεία Θεραπεία Εστιασμένη στην Εύρεση Λύσης (Solution Focused Brief Therapy)», Αμερικανική Εταιρεία Συμβουλευτικής
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: «Δημιουργικές Προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία», Αμερικανική Εταιρεία Συμβουλευτικής
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: «Πολυπολιτισμικές προσεγγίσεις στη συμβουλευτική καριέρας», Αμερικανική Εταιρεία Συμβουλευτικής
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: « Συμπληρωματική και Εναλλακτική Ιατρική», Αμερικανικός Σύλλογος Ψυχολόγων
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: « Τα οφέλη από την εφαρμογή του Mindfulness», Αμερικανικός Σύλλογος Ψυχολόγων
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: «Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία και Κλινική Ύπνωση», American Hypnosis Association
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: «H χρήση της θετικής ψυχολογίας σε οργανισμούς», American Hypnosis Association
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: «Κλινική Ύπνωση και Άγχος», American Hypnosis Association
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: «Δουλεύοντας με παιδιά και με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού», American Hypnosis Association
 • Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT)», Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής, Αθήνα
 • Certificate of Completion: “LGBTQ Counseling Competencies: College and Career Readiness”, Αμερικανική Εταιρεία Συμβουλευτικής
 • «Σκέφτομαι, αισθάνομαι, παρατηρώ, πειραματίζομαι, εξελίσσομαι. Το βίωμα και η διαδικασία στην Ψυχοθεραπεία Gestalt», Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας Gestalt, Aθήνα
 • Δουλεύοντας με παιδιά: «Η ισοτιμία στη σχέση ενήλικα – παιδιού», Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας Gestalt, Αθήνα
 • «Ο θάνατος ως αναπόσπαστη αλήθεια στη ζωή μας», Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας Gestalt, Αθήνα
 • «Επιθετικότητα: Οι λειτουργικές και οι μη λειτουργικές όψεις της στη θεραπεία Gestalt», Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας Gestalt, Αθήνα
SPOKEN LANGUAGES
 • Αγγλικά
 • Γερμανικά

Patient reviews - Valavanis Konstantinos

100% αξιόπιστες αξιολογήσεις από επαληθευμένους χρήστες
Διάβασε πώς διασφαλίζεται η αξιοπιστία
9.9
HE/SHE INVESTIGATED MY ILLNESS/CONDITION IN DETAIL
9.9
EXPERIENCED & QUALIFIED
9.8
HE/SHE WAS TRUSTWORTHY
9.9
CONSISTENT
10.0
APPROACHABLE AND FRIENDLY
9.9
25 patients
suggest the specialist
25 reviews
patients
HE/SHE INVESTIGATED MY ILLNESS/CONDITION IN DETAIL
EXPERIENCED & QUALIFIED
HE/SHE WAS TRUSTWORTHY
CONSISTENT
APPROACHABLE AND FRIENDLY
10
1 1

Προτείνω ανεπιφύλακτα

HE/SHE INVESTIGATED MY ILLNESS/CONDITION IN DETAIL
EXPERIENCED & QUALIFIED
HE/SHE WAS TRUSTWORTHY
CONSISTENT
APPROACHABLE AND FRIENDLY
10
3 1

Φιλικός και ευγενής, συζητήσιμος και καταρτισμένος, μου έχει αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις.

HE/SHE INVESTIGATED MY ILLNESS/CONDITION IN DETAIL
EXPERIENCED & QUALIFIED
HE/SHE WAS TRUSTWORTHY
CONSISTENT
APPROACHABLE AND FRIENDLY
10
7 4

Ο ιατρός ήταν άμεσος, φιλικός και έδειξε κατανόηση στην οποιαδήποτε σκέψη μου. Στα θετικά το ότι μου έδωσε υλίκό προς σκέψη και εκτός ιατρείου.

HE/SHE INVESTIGATED MY ILLNESS/CONDITION IN DETAIL
EXPERIENCED & QUALIFIED
HE/SHE WAS TRUSTWORTHY
CONSISTENT
APPROACHABLE AND FRIENDLY
10
2 1

Είμαι απόλυτα ικανοποιημενη, εμπνέει εμπιστοσύνη κ νιώθω ανετα. Σιγουρα θα τον συνιστουσα!

HE/SHE INVESTIGATED MY ILLNESS/CONDITION IN DETAIL
EXPERIENCED & QUALIFIED
HE/SHE WAS TRUSTWORTHY
CONSISTENT
APPROACHABLE AND FRIENDLY
10
2 1

Πρωτη επισκεψη σε ψυχολογο με εκανε να νιωσω ανετα κ ενθαρρυντικα!

HE/SHE INVESTIGATED MY ILLNESS/CONDITION IN DETAIL
EXPERIENCED & QUALIFIED
HE/SHE WAS TRUSTWORTHY
CONSISTENT
APPROACHABLE AND FRIENDLY
10
3 3

Μου ενεπνευσε εμπιστοσυνη για να συνεχισω τη θεραπεια μαζι του

HE/SHE INVESTIGATED MY ILLNESS/CONDITION IN DETAIL
EXPERIENCED & QUALIFIED
HE/SHE WAS TRUSTWORTHY
CONSISTENT
APPROACHABLE AND FRIENDLY
10
1 1

Πολύ προσιτός και μου αφιέρωσε τον κατάλληλο χρόνο. Θα τον εμπιστευόμουν και θα συνεχίσω τις επισκέψεις μου!

HE/SHE INVESTIGATED MY ILLNESS/CONDITION IN DETAIL
EXPERIENCED & QUALIFIED
HE/SHE WAS TRUSTWORTHY
CONSISTENT
APPROACHABLE AND FRIENDLY
9.2
3 3

Πολύ καλη πρωτη επισκεψη και παρ'ολο που δεν είχα ξαναβρεθεί σε γραφείο ψυχολόγου ένιωσα πολύ άνετα. Μετά την επισκεψη είχα ένα ευχαριστο αίσθημα ανακούφισης.

HE/SHE INVESTIGATED MY ILLNESS/CONDITION IN DETAIL
EXPERIENCED & QUALIFIED
HE/SHE WAS TRUSTWORTHY
CONSISTENT
APPROACHABLE AND FRIENDLY
10
1 1

Ο γιατρός ήταν πολύ προσιτός και με κέρδισε μετά από λίγο., παρόλο που ήμουν αρκετά διστακτική. Διερεύνησε σε βάθος την περίπτωσή μου και μου πρότεινε εναλλακτικές σχετικές με την περίπτωσή μου. Θα συνεχίσω σίγουρα μαζί του.

HE/SHE INVESTIGATED MY ILLNESS/CONDITION IN DETAIL
EXPERIENCED & QUALIFIED
HE/SHE WAS TRUSTWORTHY
CONSISTENT
APPROACHABLE AND FRIENDLY
10
20 7

Εξαιρετικός!

SEE MORE EVALUATIONS

Campaigns

Προσπαθώ για μια καλύτερη ζωή...

Δωρεάν η 1η αναγνωριστική επίσκεψη

BOOK AN APPOINTMENT
BOOK AN APPOINTMENT
9.9
is the average of patient ratings
25
patients suggest the specialist

Do you feel you suffer from this illness?

To offer you the best possible service, Doctor Anytime uses cookies. By continuing to browse the site, you agree to their use.OK

Available to registered patients only!
Available to registered patients only!
 
 
Remember me