Προσωπικός Γιατρός

Εγγραφή και Γιατροί που είναι Συμβεβλημένοι

Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2022

Τι είναι ο προσωπικός γιατρός και πώς εγγράφομαι

Ο προσωπικός γιατρός είναι κάτι αντίστοιχο της διαδικασία του οικογενειακού γιατρού.
Πλέον, όλος ο πληθυσμός της χώρας μας που είναι άνω των 16 ετών πρέπει να εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό. Η επιλογή του γιατρού αυτού είναι ελεύθερη, ανεξάρτητη από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής και πρέπει ο πολίτης να τον επιλέξει ανάμεσα στους εγγεγραμμένους σε καταλόγους προσωπικούς γιατρούς των εξής ειδικοτήτων: γενική ιατρική, οικογενειακή ιατρική, εσωτερική παθολογία γαστρεντερολογία, αιματολογία, ενδοκρινολογία-διαβητολογία, καρδιολογία, νευρολογία, νεφρολογία, ρευματολογία, παθολογική ογκολογία, πνευμονολογία-φυματιολογία, φυσική ιατρική και αποκατάσταση.

Για να εγγραφείς στον προσωπικό γιατρό μπορείς να το κάνεις είτε ηλεκτρονικά ο ίδιος είτε να απευθυνθείς στο διοικητικό προσωπικό των δημοσίων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, στο φαρμακείο ή και στον ίδιο τον προσωπικό γιατρό που έχεις επιλέξει.

Ποιος είναι προσωπικός γιατρός

Προσωπικός γιατρός μπορεί να γίνει α) ο γιατρός κλάδου ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, β) ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017, γ) ο γιατρός που είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ.

Προσωπικός γιατρός μπορεί να γίνει και ο γιατρός άνευ ειδικότητας, ο οποίος διαθέτει πιστοποιητικό γενικής ιατρικής.

Αν δεν επαρκούν οι γιατροί των ειδικοτήτων γενικής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας μπορούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα για προσωπικοί γιατροί και οι γιατροί άλλων ειδικοτήτων μετά από παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε γιατρό που ασκεί το ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ ανεξάρτητα από το εάν συμβάλλεται ήδη ή αν λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημοσίου τομέα.

Πώς θα γραφτείς στον προσωπικό γιατρό;

1

Ακολουθείς τα βήματα στην πλατφόρμα εγγραφής στον προσωπικό γιατρό στην ιστοσελίδα https://ehealth.gov.gr/p-rv/p, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ σου.

2

Αυτοπροσώπως σε δομή υγείας ή στον ίδιο τον προσωπικό γιατρό που έχεις επιλέξει, δίνοντας απλώς τον ΑΜΚΑ σου και κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο).

3

Αυτοπροσώπως μέσω φαρμακείου

Κάθε προσωπικός γιατρός μπορεί να αναλάβει έως 2.000 ασθενείς. Όταν συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός δεν θα μπορεί πλέον να δεχθεί να γίνει προσωπικός γιατρός σε επιπλέον άτομα.

Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών γιατρών γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.

Τι γίνεται αν έχω ήδη εγγραφεί στον οικογενειακό γιατρό;

Αν έχεις ήδη εγγραφεί στον οικογενειακό γιατρό, τότε δεν χρειάζεται να εγγραφείς στον προσωπικό γιατρό, γιατί λογίζεσαι ως ήδη εγγεγραμμένος.

Χρήσιμες πληροφορίες για τον προσωπικό γιατρό

Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό. Σε περίπτωση που επιθυμεί να αλλάξει προσωπικό γιατρό μπορεί να το κάνει μόνο μια φορά ανά έτος.
Αν ο πολίτης αλλάξει περιφέρεια διαμονής εντός του έτους που έχει ήδη αλλάξει μία φορά προσωπικό γιατρό, έχει το δικαίωμα μιας επιπλέον αλλαγής γιατρού λόγω της μετεγκατάστασής του.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον προσωπικό γιατρό

Είναι υποχρεωτικό να επιλέξω προσωπικό γιατρό; Γιατί να το κάνω;

Όσοι εγγραφούν στον προσωπικό γιατρό αρχικώς θα έχουν προτεραιότητα στον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Όσοι επιλέξουν να μην εγγραφούν θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή σε ποσοστό 10% στη φαρμακευτική δαπάνη (επιπλέον του ήδη υπάρχοντος ποσοστού συμμετοχής τους σε κάθε φάρμακο που αγοράζουν).

Επίσης, θα πρέπει να επιβαρυνθούν ένα επιπλέον 10% στο ποσοστό συμμετοχής στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, σε νοσήλια στις ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές.

Από 1 Ιανουαρίου 2023 όλα τα ποσά προσαυξάνονται με ένα επιπλέον 10% στο ποσοστό συμμετοχής. Συνολικά, από 1 Ιανουαρίου του 2023 ο πολίτης που δεν θα έχει εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό καλείται να πληρώσει επιπλέον 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Τι θα συμβεί αν αλλάξω κατοικία μέσα στο έτος;

Εάν αλλάξετε διοικητική περιφέρεια εντός του έτους εγγραφής, έχετε δικαίωμα να επιλέξετε έναν άλλο γιατρό. Ωστόσο, επειδή το κάθε άτομο μπορεί να εγγραφεί μόνο έναν προσωπικό γιατρό, μπορεί να μετεγγραφεί μόνο 1 φορά το έτος. Μόνο, λοιπόν, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας (σε άλλη περιφέρεια) μπορεί το άτομο να αλλάξει για δεύτερη φορά γιατρό.

Πόσες φορές μέσα σε ένα έτος μπορώ να αλλάξω τον προσωπικό γιατρό που επέλεξα;

Μόνο 1 φορά το χρόνο επιτρέπεται να αλλάξει κανείς προσωπικό γιατρό. Μόνο για τις περιπτώσεις αλλαγής περιφέρειας κατοικίας ο πολίτης έχει το δικαίωμα 1 ακόμη αλλαγής προσωπικού γιατρού.

Αν είμαι ανασφάλιστος πώς θα γραφτώ στον προσωπικό γιατρό;

Οι ανασφάλιστοι πολίτες έχουν δικαίωμα εγγραφής κανονικά στον προσωπικό γιατρό κάνοντας αίτηση σε προσωπικό γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον δεν μπορούν να καλυφθούν από προσωπικό γιατρό των δημοσίων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Αν κατοικείς σε χαρακτηρισμένη ως άγονη ή προβληματική περιοχή μπορείς να γραφτείς στην υγειονομική μονάδα της περιοχής κατοικίας σου για την υπηρεσία του προσωπικού γιατρού.