Οικογενειακός γιατρός - Οδηγός για τον ασθενή

Μάθε τι ισχύει για το σύστημα του οικογενειακού γιατρού.
Πώς θα βρεις ποιος είναι ο δικός σου οικογενειακός γιατρός και πού πρέπει να απευθυνθείς για να κλείσεις
ραντεβού σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες μέσω ΕΟΠΥΥ.

Τελευταία ενημέρωση: 17/12/2018

Ποιος είναι ο οικογενειακός γιατρός

Οικογενειακός γιατρός μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε παθολόγος, γενικός γιατρός και παιδίατρος. Αρκεί να το δηλώσει στην αρμόδια Αρχή και να ενταχθεί στους οικογενειακούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Για τους γιατρούς οι συμβάσεις τέθηκαν σε ισχύ την 1/8/2018.

Κάθε οικογενειακός γιατρός είναι υπεύθυνος για περίπου 2.250 εγγεγραμμένους ασθενείς (άτομα άνω των 15 ετών) και κάθε παιδίατρος για 1.500 παιδιά (μέχρι 14 ετών). Στις αρμοδιότητές του ανήκει η τήρηση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγεία (ΑΗΦΥ), ενώ για τον παιδίατρο η τήρηση του Φύλλου Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

Ενημέρωση

Η διαδικασία του ΕΟΠΥΥ αλλάζει και από 1/1/2019 η εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό είναι υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εξετάσεις ή να επισκεφθούν παθολόγο, γενικό γιατρό ή παιδίατρο μέσω ΕΟΠΥΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να επισκεφθείς συμβεβλημένους γιατρούς ΕΟΠΥΥ άλλων ειδικοτήτων προς το παρόν δεν χρειάζεται κάποια ειδική παραπομπή από τον οικογενειακό γιατρό! Όταν τεθεί σε ισχύ η διαδικασία της παραπομπής σε άλλη ιατρική ειδικότητα, ο κάθε ασθενής θα πρέπει να εξετάζεται αρχικώς από τον οικογενειακό γιατρό του και στη συνέχεια, αν κρίνεται απαραίτητο να παραπέμπεται σε πιο εξειδικευμένη ιατρική ειδικότητα.

Ειδικότητες οικογενειακού γιατρού ΕΟΠΥΥ