Γιαννοπούλου Μαρία

Γενικός Γιατρός

Ανενεργός ιατρικός συντάκτης
Λίγα λόγια για τον συνεργάτη μας

Η Γιαννοπούλου Μαρία είναι Γενικός Ιατρός . Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας – Διεθνής Ιατρική της Ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μετεκπαιδευθεί στον Διαβήτη και στο Διαβητικό πόδι στο Διαβητολογικό ιατρείο της Α’ Πανεπιστημιακής - Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», ενώ έχει ειδικευθεί στη γενική ιατρική στο ίδιο νοσοκομείο. Έχει εργαστεί ως ιατρός στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Μοσχάτο, στο Θεραπευτήριο Παλλάδιον στα Μελίσσια και στο Πολυϊατρείο Αθηνών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Πράξις». Τέλος, έχει παρουσία σε πολυάριθμα συνέδρια επί σειρά ετών.

Ανενεργός ιατρικός συντάκτης