THEMES

Read scientific articles on

NEW SEARCH

Spinal fusion

Η καλύτερη μέθοδος θεραπείας των παθήσεων σπονδυλικής στήλης

Σταραντζής Κωνσταντίνος

Written by Orthopaedic - Orthopaedic Surgeon Σταραντζή Κωνσταντίνο on 18 May 2018

Reviewed by Ioanna Vlassi from our scientific team

Τι είναι η σπονδυλοδεσία

Σπονδυλοδεσία είναι μία επεμβατική τεχνική που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης των παθήσεων αυτών. Στόχος της επέμβασης αυτής είναι η σταθεροποίηση τμημάτων της σπονδυλικής στήλης και η ενοποίηση των σπονδύλων που εμπλέκονται.

Αυτές είναι μερικές από τις παθήσεις που ενδείκνυνται να αντιμετωπιστούν με σπονδυλοδεσία:

  • Σπονδυλολίσθηση
  • Εκφυλιστική σκολίωση
  • Οσφυαλγία μετά από δισκεκτομή
  • Δισκεκτομή αυχένα
  • Αστάθεια
  • Σκολίωση
  • Κύφωση
  • Κατάγματα
  • Όγκοι

Πώς γίνεται η σπονδυλοδεσία

Η σπονδυλοδεσία γίνεται υπό γενική αναισθησία. Οι επιλογές σπονδυλοδεσίας εξαρτώνται από την πάθηση την οποία σκοπεύει να αντιμετωπίσει.

1. Ανοικτή μέθοδος (κλασική): με κανονική χειρουργική τομή στο κέντρο της "μέσης" και τοποθέτηση των ειδικών υλικών υπό άμεση όραση (διαυχενικές βίδες- διασωματικοί κλωβοί- ράβδοι σταθεροποίησης, μοσχεύματα).

2. Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος (MIS): όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται δια μέσω χειρουργικών οπών του δέρματος υπό την καθοδήγηση ακτινοσκοπικού μηχανήματος και με τη χρήση ειδικών υλικών.

3. Σπονδυλοδεσία με την υποβοήθηση συστήματος πλοήγησης (Navigation): είτε ανοικτά είτε με την χρήση ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων, η σωστή χρήση της διεγχειρητικής πλοήγησης μπορεί να διευκολύνει την τοποθέτηση των διαυχενικών βιδών και να περιορίσει την έκθεση στην ακτινοβολία.

4. Ρομποτικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία: τεχνολογία αιχμής που συνδυάζει διεγχειρητική πλοήγηση και προεπιλογή της βέλτιστης θέσης τοποθέτησης των υλικών από το χειρουργό, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές από την πλημμελή τοποθέτηση. Η κατεύθυνση της προετοιμασίας και της τοποθέτησης των υλικών δίνεται από ρομποτικό βραχίονα με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που του δίνει ο εξειδικευμένος χειρουργός.

Η επιλογή της μεθόδου γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

α. αριθμό σπονδύλων που πρέπει να συμπεριληφθούν στην σπονδυλοδεσία

β. το βαθμό της διόρθωσης που χρειάζεται σε περίπτωση που συνυπάρχει κάποια παραμόρφωση

γ. το κόστος

δ. τη διαθεσιμότητα του βοηθητικού εξοπλισμού και των ειδικών υλικών

Διάρκεια επέμβασης και αποθεραπείας

Η διάρκεια της επέμβασης εξαρτάται από την έκταση της σπονδυλοδεσίας. Για μια μικρή σπονδυλοδεσία με κλωβούς η διάρκεια κυμαίνεται από 2 έως 3 ώρες. Για μια μεγάλη σπονδυλοδεσία με διόρθωση παραμόρφωσης με οστεοτομίες, η διάρκεια του χειρουργείου μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τις 6 ώρες.

Η χειρουργική τομή ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις 2 πρώτες εβδομάδες μετά το χειρουργείο. Η πρώτη εξέταση γίνεται 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά. Ακολούθως, στους 3, 6, 12 και 24 μήνες.

Η κινητοποίηση του ασθενή γίνεται άμεσα μετά το χειρουργείο. Η διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο εξαρτάται από την έκταση της σπονδυλοδεσίας και την μέθοδο που επιλέχθηκε. Κυμαίνεται από 2 έως 7 ημέρες συνήθως.

Συνιστάται η αποφυγή άρσης βάρους, κάμψης και στροφικών κινήσεων της μέσης για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Κατόπιν ξεκινά ήπια άσκηση και μυϊκή ενδυνάμωση (κολύμπι-ελαφρύ τρέξιμο σε διάδρομο). Μετά το τρίμηνο αρχίζει η σταδιακή επανένταξη σε πλήρες πρόγραμμα φυσικών δραστηριοτήτων και συνήθως μετά το έτος δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός (ακόμα και για αθλήματα επαφής).

Ποιος είναι ο κατάλληλος γιατρός

Ο κατάλληλος γιατρός για να εφαρμόσει την σπονδυλοδεσία είναι ο ορθοπαιδικός χειρουργός. Ο γιατρός που θα πραγματοποιήσει την επέμβαση θα πρέπει να είναι χειρουργός εξειδικευμένος στις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Για να επιλέξεις τον κατάλληλο γιατρό για εσένα πρέπει να λάβεις υπόψιν την εμπειρία του στην εφαρμογή της μεθόδου, καθώς και τις αξιολογήσεις άλλων ασθενών που επισκέφθηκαν αυτό το γιατρό πριν από εσένα.

Κόστος σπονδυλοδεσίας

Το κόστος της σπονδυλοδεσίας εξαρτάται από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και από το γιατρό που θα επιλέξεις.

cost icon

Average cost and price range

Average service cost

48€

From

43

doctors

Price range for all areas

Note: The term "doctor" is used for brevity and may include health professionals too.
Resources

1. Chou, Roger (March 11, 2016). "Subacute and Chronic Low Back Pain: Surgical Treatment"

2. Rajaee, Sean (2012). "Spinal Fusion in the United States". Spine. 37: 67–76.

3. Yavin, D; Casha, S; Wiebe, S; Feasby, TE; Clark, C; Isaacs, A; Holroyd-Leduc, J; Hurlbert, RJ; Quan, H; Nataraj, A; Sutherland, GR; Jette, N (1 May 2017). "Lumbar Fusion for Degenerative Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis". Neurosurgery. 80 (5): 701–715

4. McGregor, Alison H.; Probyn, Katrin; Cro, Suzie; Dore, Caroline J.; Burton, A. Kim; Balague, Federico; Pincus, Tamar; Fairbank, Jeremy (2013-12-09). "Rehabilitation following surgery for lumbar spinal stenosis". The Cochrane Database of Systematic Reviews.

5. Wheeless, C. R., et al., Eds. Fusion of the Spine. Wheeless' Textbook of Orthopaedics. Division of Orthopedic Surgery. Duke University Medical Center.

This page does not contain medical advice.
This page does not contain promotional content nor advertisements. Read the ad management policy here.
This content is reliable and scientifically documented. It is based on official medical studies and it is edited by doctors and health professionals and shows objective information on diagnosis and treatment of diseases. It includes resources. If you are a health professional and you found out errors or omissions, please contact us on [email protected]
Thank you!

Your experience can be very helpful to others

Join doctoranytime for free by clicking here.

Something went wrong

Try again later

Η άποψή σου καταχωρήθηκε

Πες μας πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε.