×
Έχω παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Βρες εύκολα και γρήγορα εξετάσεις και κλείσε το ραντεβού σου δωρεάν σε 2 μόλις λεπτά!
ΒΗΜΑ 1ο
Επιλογή εξετάσεων
ΒΗΜΑ 1ο Επιλογή εξετάσεων
ΒΗΜΑ 2ο Επιλογή διαγνωστικού κέντρου
ΒΗΜΑ 3ο Στοιχεία ασθενούς

Πακέτα εξετάσεων

 • Check up Θυρεοειδικής Λειτουργίας
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Τ3, T4, TSH, FT3, FT4, Αντιθυρεοειδικά αντισώματα, TG

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Check up Προστατικής Λειτουργίας
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Ειδικό προστατικό αντιγόνο ( PSA), Ελεύθερο προστατικό αντιγόνο ( FreePSA), Κλάσμα Προστατικού – Ελεύθερου αντιγόνου ( fPSA/tPSA)

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • MEDIUM CHECK UP
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Medium check up Γυναικολογικό
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος, Μύκητες, Τριχομονάδες, Neisser, Αερόβια καλλιέργεια, Αναερόβια καλλιέργεια, Μυκόπλασμα - Ουρεόπλασμα, Χλαμύδια

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • MEGA CHECK UP
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Γενική αίματος, ΤΚΕ ( Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών), Γενική ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ΗDL Χοληστερίνης, LDL Χοληστερίνης, Τρανσαμινάνσες ( SGOT-SGPT) γ-GT, Κάλιο (Κ), Νάτριο (Να), Ασβέστιο (Ca), Φώσφορος (P), Μαγνήσιο (Mg),Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνες, Σφαιρίνες, Ολική Χολερυθρίνη, Άμεση Χολερυθρίνη, Έμμεση Χολερυθρίνη, Αλκαλική φωσφατάση (ALP), • LDH, CPK, Αμυλάση, CRP

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Mega check up ανδρών άνω των 40
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Γενική αίματος, ΤΚΕ (Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών), Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Κάλιο (Κ), Νάτριο (Να), Ασβέστιο, Φώσφορος, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολικά λιπίδια, Αθηρωματικός δείκτης, SGOT, SGPT, γ-GT, Αλκαλική φωσφατάση, Σίδηρος, PSA

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Mega check up γυναικολογικό
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος, Μύκητες, Τριχομονάδες, Neisser, Αερόβια καλλιέργεια, Αναερόβια καλλιέργεια, Μυκόπλασμα - Ουρεόπλασμα, Χλαμύδια, Test PAP

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Mega check up γυναικών άνω των 40
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Γενική αίματος, ΤΚΕ (Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών), Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Φώσφορος, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολικά λιπίδια, Αθηρωματικός δείκτης, SGOT, SGPT, γ-GT, Αλκαλική φωσφατάση, Σίδηρος, • Καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος, Μύκητες, Τριχομονάδες, Neisser, Αερόβια καλλιέργεια, Αναερόβια καλλιέργεια

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Micro check up ανδρών άνω των 40
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Γενική αίματος, ΤΚΕ (Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών), Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Κάλιο (Κ), Νάτριο (Να), Ασβέστιο, Φώσφορος, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολικά λιπίδια, Αθηρωματικός δείκτης, SGOT, SGPT, γ-GT, Αλκαλική φωσφατάση, Σίδηρος

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Micro check up γυναικολογικό
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος, Μύκητες, Τριχομονάδες, Neisser, Αερόβια καλλιέργεια, Αναερόβια καλλιέργεια

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Micro check up γυναικών άνω των 40
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Γενική αίματος, ΤΚΕ (Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών), Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Φώσφορος, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολικά λιπίδια, Αθηρωματικός δείκτης, SGOT, SGPT, γ-GT, Αλκαλική φωσφατάση, Σίδηρος

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Βασικός Έλεγχος Θρομβοφιλίας
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Χρόνος προθρομβίνης, APTT, Αντιθρομβίνη, Πρωτεΐνη C, Ελεύθερη Πρωτεΐνη S, αντιπηκτικά λύκου, αντισώματα καρδιολιπίνης IgG & IgM, αντισώματα β2 γλυκοπρωτεΐνης IgG & IgM, 2 μεταλλάξεις θρομβοφιλίας (factor V G1691A Leiden, factor II G20210A)

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Γονιδιακός Έλεγχος θρομβοφιλίας – 2 μεταλλάξεων
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Factor V G1691A Leiden, factor II G20210A

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Γονιδιακός Έλεγχος θρομβοφιλίας – 4 μεταλλάξεων
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Factor V G1691A Leiden, factor II G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Γυναικολογικός έλεγχος με Μαστογραφία
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  TEST PAP + ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Θα πρέπει να προσκομίσετε παλαιότερες μαστογραφίες.

 • Γυναικολογικός έλεγχος με Υπέρηχο
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  TEST PAP + ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Διαβητολογικός έλεγχος
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ) + ΓΛΥΚΟΖΙΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ + ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Θα πρέπει να είναι νηστικοί το πρωί της εξέτασης και να ενημερώσετε για τυχόν φάρμακα που λαμβάνετε.

 • Διευρυμένος Έλεγχος Θρομβοφιλίας
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Χρόνος προθρομβίνης, APTT, Χρόνος θρομβίνης, Ινωδογόνο, Αντιθρομβίνη, Πρωτεΐνη C, Ελεύθερη Πρωτεΐνη S, APCR, αντιπηκτικά λύκου, αντισώματα καρδιολιπίνης IgG & IgM, αντισώματα β2 γλυκοπρωτεΐνης IgG & IgM, 4 μεταλλάξεις θρομβοφιλίας (factor V G1691A Leiden, factor II G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C), Παράγοντας VIII, παράγοντας ΙΧ, παράγοντας von Willebrand, Γενική Αίματος

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Έλεγχος αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου & έλεγχος πήξης
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Χρόνος προθρομβίνης, APTT, Χρόνος θρομβίνης, αντιπηκτικά λύκου, αντισώματα καρδιολιπίνης IgG & IgM, αντισώματα β2 γλυκοπρωτεΐνης IgG & IgM

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Καρδιολογικός Έλεγχος
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ + ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ + ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Θα πρέπει να ενημερώνετε για τυχόν φάρμακα που λαμβάνετε.

 • Μαστολογικός έλεγχος
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ + ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Θα πρέπει να προσκομίσετε παλαιότερες μαστογραφίες ή υπερηχογράφημα μαστών εάν υπάρχουν.

 • Ουρολογικός Έλεγχος
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  PSA,FREE PSA, ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΟ

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Παιδικό check up
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Γενική αίματος, ΤΚΕ (Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών), Γενική ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Αθηρωματικός δείκτης, Ολικά λιπίδια, Τρανσαμινάνσες (SGOT-SGPT), γ-GT, Αλκαλική φωσφάταση, Σίδηρος ορού, Φερριτίνη ορού

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Προγεννητικός έλεγχος
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Γενική αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Σίδηρος, Ομάδα αίματος, Rhesus αίματος, Η/Φ αιμοσφαιρίνης, Αντισώματα για τοξόπλασμα ( Toxo G-M), Αντισώματα για ερυθρά ( Rubella G-M), Αντισώματα κυτταρομεγαλοιού (CMV G-M), Λιστέρια, HCV ( Ηπατίτιδα C), VDRL, HIV I-II, HbsAg ( Ηπατίτιδα Β), Μυκόπλασμα ( Ureaplasma urealyticum-Mycoplasma hominis)

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία

 • Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Έλεγχος HIV I-II, Έλεγχος για ηπατίτιδα Β (HbsAg), Έλεγχος για ηπατίτιδα C (HCV), Έλεγχος για σύφιλη με οροαντίδραση (VDRL)

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Δεν απαιτείται προετοιμασία