THEMES

Read scientific articles on

NEW SEARCH

Scoliosis

Αναγνώρισε τα συμπτώματα και βρες την καλύτερη θεραπεία

Σταραντζής Κωνσταντίνος

Written by Orthopaedic - Orthopaedic Surgeon Σταραντζή Κωνσταντίνο on 10 May 2018

Reviewed by Ioanna Vlassi from our scientific team

Τι είναι η σκολίωση και πού οφείλεται

Σκολίωση είναι η πλάγια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης που συμβαίνει κυρίως κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός παιδιού, λίγο πριν την εφηβεία. Αν και η σκολίωση μπορεί να προκληθεί και από καταστάσεις όπως η εγκεφαλική παράλυση και η μυϊκή δυστροφία, τις περισσότερες φορές η αιτία της νόσου δεν είναι γνωστή. Οι περισσότερες περιπτώσεις σκολίωσης είναι ήπιες, ωστόσο κάποια παιδιά εμφανίζουν παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης που συνεχίζουν να εξελίσσονται μέχρι να μεγαλώσουν.

Η σοβαρής μορφής σκολίωση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αναπηρία. Μία πολύ σοβαρής μορφής παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης μπορεί να μειώσει το χώρο στο θώρακα, δυσκολεύοντας τη λειτουργία των πνευμόνων.

Τα παιδιά που παρουσιάζουν ήπια σκολίωση παρακολουθούνται συστηματικά με ακτινογραφίες για να ελεγχθεί αν η παραμόρφωση επιδεινώνεται. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν θα χρειαστεί κάποια θεραπεία. Κάποια παιδιά θα χρειαστεί να φορέσουν κηδεμόνα για να σταματήσουν την επιδείνωση. Άλλα μπορεί να χρειαστεί να υποβληθούν σε εγχείρηση για να διορθώσουν το πρόβλημα.

Συμπτώματα και παράγοντες κινδύνου

Τα κύρια συμπτώματα της σκολίωσης είναι:

  • Ασύμμετροι ώμοι
  • Ασύμμετρη μέση
  • Ύβος στην πλάτη (καμπούρα)

Αν η παραμόρφωση από σκολίωση επιδεινωθεί, η σπονδυλική στήλη μπορεί να περιστραφεί ή να στρίψει.

Οι παράγοντες κινδύνου που αναφέρονται είναι:

Ηλικία: Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως κατά την ανάπτυξη λίγο πριν την εφηβεία.

Φύλο: Αν και η σκολίωση παρουσιάζεται και στα δύο φύλα, τα κορίτσια έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν εκείνες τις μορφές σκολίωσης που χρήζουν θεραπείας.

Οικογενειακό ιστορικό: Η σκολίωση τείνει να εμφανίζεται στις ίδιες οικογένειες, ωστόσο πολλά παιδιά δεν έχουν κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας με τη νόσο.

Διάγνωση και διάρκεια εξέτασης

Η διάγνωση της σκολίωσης γίνεται με την κλινική εξέταση και τις απλές ακτινογραφίες ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης.

Σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις (αλλά και προεγχειρητικά) ίσως χρειαστούν και άλλες απεικονιστικές εξετάσεις, όπως μαγνητική τομογραφία (MRI) ή ακόμα και αξονική.

Η πρώτη εξέταση είναι ιδιαίτερα αναλυτική και μπορεί να διαρκέσει από 30 λεπτά έως και 1 ώρα. Δεν χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία. Οι επανεξετάσεις είναι συνήθως μικρότερης διάρκειας και συνήθως συνδυάζονται με απεικονιστικό επανέλεγχο (απλή ακτινογραφία).

Θεραπεία και αντιμετώπιση σκολίωσης

Στις περισσότερες περιπτώσεις το μόνο που χρειάζεται είναι η απλή παρακολούθηση. Κάποια από τα παιδιά ίσως χρειαστεί να φορέσουν έναν κηδεμόνα σκολίωσης προκειμένου να αποφύγουν ή να καθυστερήσουν το χειρουργείο. Ένας πολύ μικρός αριθμός παιδιών με σκολίωση ίσως χρειαστεί χειρουργική διόρθωση με σπονδυλοδεσία.

Διάρκεια αποθεραπείας και επανεξέταση

Μετά από χειρουργείο διόρθωσης σκολίωσης, η κινητοποίηση ξεκινά άμεσα με την επιστροφή στον θάλαμο. Ο ασθενής μένει κατά μέσο όρο 5 μέρες στο νοσοκομείο.

Χρειάζονται σχεδόν 2 εβδομάδες για την επούλωση της χειρουργικής τομής και περίπου 6 εβδομάδες για την πλήρη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Ήπιας έντασης γυμναστική μπορεί να αρχίσει 3 μήνες μετεγχειρητικά, ενώ πλήρους έντασης ασκήσεις και αθλήματα με σωματική επαφή μετά το έτος.

Η συχνότητα και η διάρκεια της παρακολούθησης εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και το ρυθμό επιδείνωσης της σκολίωσης (αν επιδεινώνεται). Μπορεί να είναι ανά 3μηνο έως ανά 2 χρόνια.

Σε περίπτωση χειρουργείου η παρακολούθηση γίνεται 6 εβδομάδες, 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια μετεγχειρητικά.

Πώς να βρεις τον κατάλληλο γιατρό

Ο κατάλληλος γιατρός για την αντιμετώπιση της σκολίωσης είναι ο ορθοπαιδικός χειρουργός και χειρουργός σπονδυλικής στήλης. Για να βρεις τον κατάλληλο γιατρό θα πρέπει να λάβεις υπόψιν την εμπειρία του στην αντιμετώπιση της εν λόγω πάθησης, την εξειδίκευσή του καθώς και τις αξιολογήσεις άλλων ασθενών που τον επισκέφθηκαν πριν από εσένα.

Κόστος σκολίωσης

Το κόστος αντιμετώπισης της σκολίωσης εξαρτάται από το στάδιο της παραμόρφωσης, τη μέθοδο θεραπείας, καθώς και το γιατρό που θα επιλέξεις.

cost icon

Average cost and price range

Average service cost

38€

From

174

doctors

Price range for all areas

Note: The term "doctor" is used for brevity and may include health professionals too.
Resources

1. Bergofsky EH (1979) Respiratory failure in disorders of the thoracic cage. Am Rev Respir Dis 119:643–669

2. Boachie-Adjei O, Gupta MC (1999) Adult scoliosis and deformity. AAOS Instructional Course Lectures 48:377–391

3. Bradford DS (1988) Adult scoliosis. Current concepts of treatment. Clin Orthop Related Res 229:70–87

4. Bridwell KH (1998) Normalization of the coronal and sagittal profile in idiopathic scoliosis: options of treatment. J Orthop Sci 3:125–134

5. Kindsfater K, Lowe T, Lawellin D, Weinstein D, Akmakjian J (1994) Levels of platelet calmodulin for the prediction of progression and severity of adolescent idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg Am 76:1186–1192

6. Weinstein SL, Zavala DC, Ponseti IV (1981) Idiopathic scoliosis: long-term follow-up and prognosis in untreated patients. J Bone Joint Surg Am 63:702–712

7. Lonstein JE, Carlson JM (1984) The prediction of curve progression in untreated idiopathic scoliosis during growth. J Bone Joint Surg Am 66:1061–1071

8. Harrington PR (1962) Treatment of scoliosis. Correction and internal fixation by spine instrumentation. J Bone Joint Surg 44A:591–610

9. Cotrel Y, Dubousset J (1984) A new technique for segmental spinal osteosynthesis using the posterior approach. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 70:489–494

10. Dubousset J, Herring JA, Shufflebarger H (1989) The crankshaft phenomenon. J Pediatr Orthopedics 9:541–550

11. KingHA, Moe JH, Bradford DS,Winter RB (1983) The selection of fusion levels in thoracic idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg Am65:1302–1313

12. Lenke LG, Betz RR, Harms J, Bridwell KH, Clements DH, Lowe TG, Blanke K (2001) Adolescent idiopathic scoliosis: a new classification to determine extent of spinal arthrodesis. J Bone Joint Surg 83A:1169–1181

13. McMaster MJ, Ohtsuka K (1982) The natural history of congenital scoliosis. A study of two hundre Lenke LG, Betz RR, Haher TR, Lapp MA, Merola AA, Harms J, Shufflebarger HL (2001) Multisurgeon assessment of surgical decision-making in adolescent idiopathic scoliosis: curve classification, operative approach, and fusion levels. Spine 26:2347–2353d and fifty-one patients. J Bone Joint Surg Am 64(8):1128

14. Aebi M (2005) The adult scoliosis. Eur Spine J 14:925–948

15. Nachemson A (1968) A long term follow-up study of non-treated scoliosis. Acta Orthop Scand 39:466–476

16. Akbarnia BA (2007) Management themes in early onset scoliosis. J Bone Joint Surg Am 89 Suppl 1:42–54

This page does not contain medical advice.
This page does not contain promotional content nor advertisements. Read the ad management policy here.
This content is reliable and scientifically documented. It is based on official medical studies and it is edited by doctors and health professionals and shows objective information on diagnosis and treatment of diseases. It includes resources. If you are a health professional and you found out errors or omissions, please contact us on [email protected]
Thank you!

Your experience can be very helpful to others

Join doctoranytime for free by clicking here.

Something went wrong

Try again later

Η άποψή σου καταχωρήθηκε

Πες μας πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε.