Προτάσεις doctoranytime

Ομορφιά και υγεία, έξυπνα και προσιτά!

To doctoranytime μαζί με τους συνεργαζόμενους γιατρούς, δημιούργησε για σένα αποκλειστικές προτάσεις που θα κάνουν την ιατρική φροντίδα που χρειάζεσαι ακόμα πιο προσιτή. Σε αυτή τη σελίδα θα βρεις τους καλύτερους αξιολογημένους γιατρούς που σου προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ιδιαίτερα οικονομικές τιμές.

Close

Ενδοκρινολογικό check up (4)

T3, T4, TSH

Περιλαμβάνει: Ενδοκρινολογικό check up (4)

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Λιπιδαιμικό πακέτο(1)

Χοληστερίνη Τριγλυκερίδια HDL - LDL Ολικά λιπίδια

Περιλαμβάνει: Λιπιδαιμικό πακέτο(1)

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Λιπιδαιμικό πακέτο(2)

Χοληστερίνη Τριτλυκερίδια HDL - LDL Ολικά λιπίδια Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών

Περιλαμβάνει: Λιπιδαιμικό πακέτο(2)

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ)

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ (ΔΩΡΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Γ.ΑΙΜΑΤΟΣ,Γ.ΟΥΡΩΝ, ΟΥΡΙΑ,ΣΑΚΧΑΡΟ,ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ,ΚΑΛΙΟ,ΝΑΤΡΙΟ,ALT,AST,ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

Περιλαμβάνει: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ)

ισχύει από 30/08/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ CHECK UP (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΔΩΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:Γ.ΑΙΜΑΤΟΣ, Γ.ΟΥΡΩΝ,ΟΥΡΙΑ, ΣΑΚΧΑΡΟ,ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ,ΚΑΛΙΟ,ΝΑΤΡΙΟ,ALT, AST,ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ)

Περιλαμβάνει: ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ CHECK UP (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ)

ισχύει από 30/08/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ)

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ (ΔΩΡΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ :Γ.Αίματος, Γ.ούρων, Ουρία, Σακχαρο, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, ALT, AST, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ)

Περιλαμβάνει: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ)

ισχύει από 30/08/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ & ΣΧΟΛΕΙΑ)

ΤΡΙPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ ΗΚΓ (ΔΩΡΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Γ.ΑΙΜΑΤΟΣ, Γ.ΟΥΡΩΝ, ΟΥΡΙΑ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ,ΚΑΛΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, ALT,AST,ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

Περιλαμβάνει: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ & ΣΧΟΛΕΙΑ)

ισχύει από 30/08/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

Περιλαμβάνει: ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

ισχύει από 30/08/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ & ΣΧΟΛΕΙΑ)

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ κλπ (ΔΩΡΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:Γ.ΑΙΜΑΤΟΣ, Γ.ΟΥΡΩΝ,ΟΥΡΙΑ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΚΑΛΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, ALT,AST,ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ)

Περιλαμβάνει: ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ & ΣΧΟΛΕΙΑ)

ισχύει από 30/08/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Καρδιολογικό check up(1)

Καρδιολογική εξέταση, ΗΚΓ, Triplex καρδιάς, δοκιμασία κοπώσεως

Περιλαμβάνει: Καρδιολογικό check up(1)

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Καρδιολογικό check up (2)

Καρδιολογική εξέταση, ΗΚΓ, triplex καρδιάς

Περιλαμβάνει: Καρδιολογικό check up (2)

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Καρδιολογικό check up(3)

Καρδιολογική εξέταση Triplex καρδιάς

Περιλαμβάνει: Καρδιολογικό check up(3)

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Βασικό check up ανδρών/γυναικών

Γενική αίματος Ουρία Κρεατινίνη Σάκχαρο Χοληστερίνη Τριγλυκερίδια HDL - LDL

Περιλαμβάνει: Βασικό check up ανδρών/γυναικών

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Εξειδικευμένο check up ανδρών/γυναικών

Γενική αίματος Ουρία - Κρεατινίνη Σάκχαρο Χοληστερίνη Τριγλυκερίδια HDL - LDL Γενική ούρων Κάλιο - Νάτριο Ασβέστιο SGOT - SGPT Ολικά λιπίδια Ουρικό οξύ CRP ΤΚΕ Σίδηρος

Περιλαμβάνει: Εξειδικευμένο check up ανδρών/γυναικών

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Έλεγχος προστάτη

PSA PSA free Υπερηχογράφημα ουροδόχου κύστεως - προστάτου

Περιλαμβάνει: Έλεγχος προστάτη

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Έλεγχος αναιμίας

Γενική αίματος Σίδηρος Φερριτίνη Φυλλικό οξύ

Περιλαμβάνει: Έλεγχος αναιμίας

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Γυναικολογικό πακέτο

Φώσφορος, Φερριτίνη TSH, FT4 Ιατρική επίσκεψη Ενδοκολπικός υπέρηχος Ψηλάφιση μαστών Συνταγογράφηση

Περιλαμβάνει: Γυναικολογικό πακέτο

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Έλεγχος αναιμίας

Γενική αίματος Σίδηρος Φερριτίνη Φυλλικό οξύ

Περιλαμβάνει: Έλεγχος αναιμίας

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Εξειδικευμένο check up ανδρών/γυναικών

Γενική αίματος Ουρία - Κρεατινίνη Σάκχαρο Χοληστερίνη Τριγλυκερίδια HDL - LDL Γενική ούρων Κάλιο - Νάτριο Ασβέστιο SGOT - SGPT Ολικά λιπίδια Ουρικό οξύ CRP ΤΚΕ Σίδηρος

Περιλαμβάνει: Εξειδικευμένο check up ανδρών/γυναικών

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Βασικό check up ανδρών/γυναικών

Γενική αίματος Ουρία Κρεατινίνη Σάκχαρο Χοληστερίνη Τριγλυκερίδια HDL - LDL

Περιλαμβάνει: Βασικό check up ανδρών/γυναικών

ισχύει από 26/03/2019 έως 18/11/2019

Τατοΐου 112, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Κλείσε το ραντεβού σου σε 1'

Επίλεξε ημέρα ραντεβού

Η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίζονται είναι οι πρώτες άμεσες διαθεσιμότητες για να κάνεις τις εξετάσεις σου. Μπορείς να αλλάξεις την ημερομηνία και την ώρα από το μενού σύμφωνα με τις επιλογές που σου δίνονται. Για κάθε τμήμα επιλέγεις διαφορετική ώρα!

Στο καλάθι

Κάνε δωρεάν εγγραφή

Δες άμεσα το κόστος όλων των υπηρεσιών στο Doctoranytime χωρίς περιορισμούς!

Τουλάχιστον 6 χαρακτήρες ή αριθμούς
Δημιουργία νέου κωδικού

Συμπλήρωσε το email με το οποίο έχεις κάνει εγγραφή στο Doctoranytime για να σου στείλουμε νέο κωδικό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ο κωδικός σου έχει αλλάξει

Ελέγξε το email σου για να μάθεις τον καινούργιο κωδικό.

loading
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ
loading

Σε περίπτωση που χρειάζονται διευκρινίσεις για το λόγο επίσκεψης ή την ώρα που κλείσατε το ραντεβού σας για κατ' οίκον επίσκεψη, θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας ο γιατρός.

Γιατί να περιμένεις στο τηλέφωνο;

350.000 που έκλεισαν ραντεβού online
έμειναν 100% ικανοποιημένοι!
ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ σε 1'

Για τηλεφωνικό ραντεβού κάλεσε στο 215 50 50005

Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 - 20:00


Δεν βλέπεις τον κωδικό της περιοχής σου;

Τα cookies επιτρέπουν μια προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης των λειτουργιών του doctoranytime.gr. Κάνοντας κλικ στο “Εντάξει” ή χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την πολιτική cookies μας. Εντάξει