Προτάσεις Καρδιολόγοι σε όλες τις περιοχές

Ομορφιά και υγεία, έξυπνα και προσιτά!

To doctoranytime μαζί με τους συνεργαζόμενους γιατρούς, δημιούργησε για σένα αποκλειστικές προτάσεις που θα κάνουν την ιατρική φροντίδα που χρειάζεσαι ακόμα πιο προσιτή. Σε αυτή τη σελίδα θα βρεις τους καλύτερους αξιολογημένους γιατρούς που σου προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ιδιαίτερα οικονομικές τιμές.

Close

Holter πιέσεως

24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης (Ηolter Πίεσης). Χρήσιμη και αξιόπιστη εξέταση για την αρχική διάγνωση της υπέρτασης, για την παρακολούθηση ανταπόκρισης στην αγωγή, την διακύμανση μέσα στο 24ωρο (κιρκαδική διακύμανση), καθώς και για την καθοδήγηση για την κατάλληλη έναρξη/τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής.

Περιλαμβάνει: 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης (Holter Πίεσης)

ισχύει από 02/11/2016 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Αγίου Ιωάννου 16, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πλήρες καρδιολογικό check-up

Πλήρης προληπτικός/ετήσιος Καρδιολογικός έλεγχος: Περιλαμβάνει Triplex καρδιάς, ηλεκτροκαρδιογράφημα, κλινική εξέταση, συνταγογράφηση ηλεκτρονική μέσω συστήματος ΕΟΠΥΥ για αιματολογικές εξέτασεις (ενδεικτικά χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, λοιπά λιπίδια, σάκχαρο, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, κ.ά. αναλόγως και του συγκεκριμένου προφίλ κινδύνου του κάθε ατόμου), και δοκιμασία κοπώσεως (παραπομπή μέσω ΕΟΠΥΥ και διενέργεια από τον ίδιο τον ιατρό) εάν κριθεί απαραίτητο/χρήσιμο. Ο Καρδιολόγος Κωστής Τσαρπαλής έχει Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Πτυχίο (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών) πάνω στο πεδίο της Προληπτικής Καρδιολογίας (δυσλιπιδαιμίες, οικογενής υπερχοληστερολαιμία, μεταβολικό σύνδρομο, σύνδρομο αντίστασης στην ινσουλίνη, προδιαβήτης) και στην ανάλυση και αξιολόγηση του εξατομικευμένου Καρδιαγγειακού κινδύνου (χρήση μοντέλων κινδύνου προσαρμοσμένων στον Ελληνικό πληθυσμό και ειδικά σε αυτόν της Αττικής).

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Επίσκεψη, Triplex Καρδιάς

ισχύει από 02/11/2016 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Αγίου Ιωάννου 16, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ιατρική βεβαίωση

Βεβαίωση για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες (σχολείο, γυμναστήριο, συμμετοχή σε αγώνες, κ.λπ.). Περιλαμβάνει λήψη αναλυτικού ιστορικού, κλινική εξέταση, και ηλεκτροκαρδιογράφημα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τον προαθλητικό έλεγχο.

Περιλαμβάνει: Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις

ισχύει από 01/11/2015 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Αγίου Ιωάννου 16, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Triplex καρδιάς

Περιλαμβάνει κλινική εξέταση, λήψη ιστορικού, triplex καρδιάς και συνταγογράφηση.

Περιλαμβάνει: Triplex Καρδιάς

ισχύει από 09/03/2017 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Αγίου Κωνσταντίνου 29, ΜΑΡΟΥΣΙ

Holter Ρυθμού 24ώρου

Περιλαμβάνει κλινική εξέταση, λήψη ιστορικού, holter ρυθμού και συνταγογράφηση

Περιλαμβάνει: Holter ρυθμού 24ωρου

ισχύει από 09/03/2017 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Αγίου Κωνσταντίνου 29, ΜΑΡΟΥΣΙ

Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις

Περιλαμβάνει κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδιάς και χορήγηση πιστοποιητικού.

Περιλαμβάνει: Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις

ισχύει από 09/03/2017 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Αγίου Κωνσταντίνου 29, ΜΑΡΟΥΣΙ

Triplex καρδιάς

Περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, triplex καρδιάς, αορτικού τόξου και συνταγογράφηση.

Περιλαμβάνει: Triplex Καρδιάς

ισχύει από 03/03/2017 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 4 (Πλησίον πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου), ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

Holter Ρυθμού 24ώρου

Περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, holter ρυθμού 24ώρου και συνταγογράφηση.

Περιλαμβάνει: Holter ρυθμού 24ωρου

ισχύει από 03/03/2017 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 4 (Πλησίον πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου), ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

Πιστοποιητικά άθλησης

Περιλαμβάνει κλινική εξέταση, triplex καρδιάς και χορήγηση πιστοποιητικού.

Περιλαμβάνει: Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις

ισχύει από 03/03/2017 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 4 (Πλησίον πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου), ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

Triplex Καρδιάς

Περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, καρδιολογική εξέταση, triplex καρδιάς και συνταγογράφηση.

Περιλαμβάνει: Triplex Καρδιάς

ισχύει από 05/12/2016 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Μεσογείων 403, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πλήρες Καρδιολογικό check up

Περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, καρδιογράφημα, triplex καρδιάς και συνταγογράφηση.

Περιλαμβάνει: Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος

ισχύει από 05/12/2016 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Μεσογείων 403, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Holter Ρυθμού

Περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, holter ρυθμού και συνταγογράφηση.

Περιλαμβάνει: Holter ρυθμού 24ωρου

ισχύει από 05/12/2016 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Μεσογείων 403, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Holter Αρτηριακής Πίεσης

Περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, holter αρτηριακής πίεσης και συνταγογράφηση.

Περιλαμβάνει: 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης (Holter Πίεσης)

ισχύει από 05/12/2016 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Μεσογείων 403, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πιστοποιητικά Υγείας για Αθλητικές δραστηριότητες

Περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, καρδιογράφημα και συνταγογράφηση

Περιλαμβάνει: Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις

ισχύει από 05/12/2016 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Μεσογείων 403, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Καρδιογράφημα

Περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, καρδιογράφημα και συνταγογράφηση.

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα

ισχύει από 05/12/2016 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Μεσογείων 403, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τρίμηνη Συνταγογράφηση

Περιλαμβάνει συνταγογράφηση τρίμηνης διάρκειας.

Περιλαμβάνει: Τρίμηνη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

ισχύει από 05/12/2016 έως 29/06/2017

Καρδιολόγος
Μεσογείων 403, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πλήρης καρδιολογικός προληπτικός έλεγχος

Κλινική εξέταση, λήψη ιστορικού και έλεγχος.

Περιλαμβάνει: Triplex Καρδιάς, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Επίσκεψη

ισχύει από 01/03/2017 έως 31/05/2017

Καρδιολόγος
Κολοκοτρώνη 12, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Holter Πίεσης

Περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, holter πιέσεως και συνταγογράφηση

Περιλαμβάνει: 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης (Holter Πίεσης)

ισχύει από 07/04/2017 έως 31/05/2017

Καρδιολόγος
Κολοκοτρώνη 12, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Κλείσε το ραντεβού σου σε 1'

Επίλεξε ημέρα ραντεβού

Η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίζονται είναι οι πρώτες άμεσες διαθεσιμότητες για να κάνεις τις εξετάσεις σου. Μπορείς να αλλάξεις την ημερομηνία και την ώρα από το μενού σύμφωνα με τις επιλογές που σου δίνονται. Για κάθε τμήμα επιλέγεις διαφορετική ώρα!

Στο καλάθι