Το διαγνωστικό κέντρο που αναζήτησες

Γεώργιος Χλαπουτάκης

Μητροπόλεως 23, Μαρούσι