Θέλω να εγγραφώ

Τηλεφωνική υποστήριξη 215 560 4667
Θέλω να βρίσκω
τον ιατρό της επιλογής μου
και να κλείνω ραντεβού online…
anytime!
Θέλω περισσότεροι
ασθενείς να γνωρίζουν
τις υπηρεσίες μου…
anytime!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
 
ΕΟΠYΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ*: Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) υποχρεούνται να δέχονται τους ασθενείς του ΕΟΠΥΥ στο ιδιωτικό τους ιατρείο όλες τις ημέρες της εβδομάδας για εξέταση, συνταγογράφηση και χορήγηση παραπεμπτικού, εντελώς δωρεάν και μέχρι του αριθμού των 200 ασθενών το μήνα (50 ασθενείς την εβδομάδα). Θα πρέπει να ρωτήσετε τον ιατρό του ΕΟΠΥΥ στον οποίο στείλατε αίτημα για ραντεβού αν έχει συμπληρώσει το πλαφόν του για τον τρέχοντα μήνα, καθώς σε περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 200 ασθενών θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση επίσκεψης και θα πρέπει να ενημερωθείτε για το κόστος.Σε περίπτωση ιατρικής πράξη στο ιατρείο υπάρχει χρέωση σύμφωνα με τις τιμές υπηρεσιών του ιατρού, ενώ σε περίπτωση ιατρικής πράξης εκτός, προβλέπεται από τον ΕΟΠΥΥ συμμετοχή του ασθενούς 15% επί του πραγματικού κόστους της πράξης. 

Πιστοποιημένος για ηλεκτρονική συνταγογράφηση**: Οι συγκεκριμένοι ιατροί μπορούν να γράψουν φάρμακα μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠYΥ αλλά οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ πρέπει οι ίδιοι να καλύψουν το κόστος της επίσκεψης, το οποίο ορίζεται από τον γιατρό κάθε φορά.

Στον ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνονται τα ταμεία ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, ΕΤΑΑ, NAT.